“Pasta” Flours

 • Gnocchi - TYPE 00

   
  Ashes max 0,45%
  Protein 10,00%
 • PASTA NOVELLI - TYPE 00

   
  Ashes max 0,45%
  Protein 12,00%
 • GRANULARE (FINE) - TYPE 00

   
   
  Ashes max 0,55%
 • GRANITO (MEDIUM) - TYPE 00

   
   
  Ashes max 0,55%
 • GRANITO (COARSE) -
  TYPE 00

   
   
  Ashes max 0,55%